English4u
Váš partner na cestě k porozumění

Naším hlavním cílem je poskytovat klientům služby na nejvyšší profesionální úrovni tak, aby byli schopni získané vědomosti ihned využít v praxi. Lektor již tedy i v nižších úrovních klade zásadní důraz na běžný mluvený jazyk, odstranění strachu z mluvení, rušení komunikačních bloků. Při výuce se orientujeme na efektivitu, respektování individuálních potřeb klienta a zajištění jeho úplné spokojenosti zejména v oblasti pokroku v osvojování jazykových vědomostí. Specializujeme se na firemní a manažerskou výuku, kdy dojíždíme přímo za klientem a přizpůsobujeme se jeho časovým potřebám. Zaměřujeme se také kromě obecné angličtiny zejména na angličtinu obchodní, a to vše včetně služeb spojených s hodnocením CEF v rámci EU.


Mgr. David Navrátil, navratildavid@seznam.cz, tel. +420 604 659 660